Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική και Κατάρτιση ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό MIS 5011446. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Το έργο απευθύνεται σε 650 ανέργους ωφελούμενους, που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Αν είστε άνεργος, κάτοικος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενημερωθείτε για τη δράση:

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ

Η δράση περιλαμβάνει:

 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για την συμπλήρωση και ενίσχυση των γνώσεων, οριζόντιων και άλλων εξειδικευμένων δεξιοτήτων σε τομείς που συνδράμουν στην επαγγελματική ένταξη των ωφελούμενων ανέργων.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων εργαζόμενων, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για τον κάθε ωφελούμενο.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, είναι διάρκειας 250 ωρών κατά μέσο όρο και περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση με τη μορφή των «μελετών περιπτώσεων» -case studies.
Τα αντικείμενα κατάρτισης, είναι:

 •  Ίδρυση οργάνωση & διοίκηση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων
 •  Διοίκηση μονάδων εστίασης
 •  Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 •  Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών
 •  Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
 •  Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
 •  Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης
 •  Στέλεχος εξαγωγικού – διεθνούς εμπορίου
 •  Πωλητής λιανικής
 •  Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
 •  Τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης
 • Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
 • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Περιφερειακή Ενότητα.
Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα της δράσης, αναμένεται άμεσα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι ωφελούμενοι, ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €) για κάθε ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων.
Τα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίησης και ενέργειες συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (νομό) της Κεντρικής Μακεδονίας, από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης, μέλη του Αναδόχου φορέα, Ένωση Εταιρειών «E.DIS.I.NET A.E - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ - MASTER A.E.», με βάση σχετική σύμβαση ανάθεσης στον Ανάδοχο από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
Για περισσότερες πληροφορίες,
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2310556602 &2310556603 (από τις 9:00 έως 17:00)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, 1ος όροφος ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, ανάδοχος πάροχος κατάρτισης του έργου.

sbbe2

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..