Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης με επιχορήγηση Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) τα έτη 2013 - 2018, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία 179 εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, θεωρίας και πρακτικής για περισσότερους από 3200 ανέργους, απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ-ΤΕΙ, δικαιούχους voucher.

«Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής»

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν:

 • Διαχείριση Αποθήκης (4 τμήματα)
 • Διαχείριση και Εμπορία Βιολογικών Προϊόντων
 • Εξωτερικός Πωλητής (2 τμήματα)
 • Επαγγελματίας Καθαριστής/-στρια (4 τμήματα)
 • Πωλητής Λιανικής (21 τμήματα)
 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
 • Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου (2 τμήματα)
 • Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου (3 τμήματα)

«Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν:

 • Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου, Μπαρ, Συνεδρίων) - (5 τμήματα)
 • Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών (6 τμήματα)
 • Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου / Κρατήσεων

«Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν:

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και λειτουργία αποθήκης (5 τμήματα)
 • Διοικητική & γραμματειακή στήριξη επιχειρήσεων (2 τμήματα)
 • Διοικητική στήριξη και εξυπηρέτηση πελατών μονάδων υγείας διαγνωστικών κέντρων, ιατρείων και κέντρο αποκατάσταση
 • Διοικητική στήριξη υποδοχή & ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών (4 τμήματα)
 • Διοικητική στήριξη υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών επιχειρήσεων (3 τμήματα)
 • Διοικητική στήριξη υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών κέντρων αισθητικής κομμωτηρίων και παροχής υπηρεσιών περιποίησης
 • Οργάνωση & λειτουργία επιχειρήσεων (2 τμήματα)
 • Οργάνωση & λειτουργία επιχειρήσεων, εξυπηρέτηση πελατών ( 13 τμήματα)
 • Παροχή υπηρεσιών διαπαιδαγώγησης, δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδας βρεφών και νηπίων
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών & λειτουργία επιχειρήσεων επισιτισμού & πώλησης τροφίμων
 • Προσωπικό διοικητικής και γραμματειακής στήριξης επιχειρήσεων
 • Προσωπικό πωλήσεων
 • Πωλήσεις, επικοινωνία & εξυπηρέτηση πελατών
 • Σύμβουλοι συστημάτων ποιότητας και διαχείρισης περιβάλλοντος
 • Σχεδιασμός κατασκευή και διαχείριση τεχνικών έργων
 • Τεχνικές λειτουργικής υποστήριξης η/υ και δικτυών
 • Τεχνίτες συντηρητές διαφόρων ειδικοτήτων

«Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν:

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και λειτουργία αποθήκης (3 τμήματα)
 • Διοικητική στήριξη και λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • Διοικητική στήριξη και λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας πρόνοιας φροντίδας
 • Διοικητική στήριξη υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (2 τμήματα)
 • Διοικητική στήριξη, υποδοχή, επικοινωνία και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
 • Οργάνωση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Διοικητικές, Λογιστικές, Διαχειριστικές & Εμπορικές Λειτουργίες Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Διοικητικές Διαχειριστικές και Marketing Υπηρεσίες (2 τμήματα)
 • Οργάνωση λειτουργία επιχειρήσεων και εξυπηρέτηση πελατών (6 τμήματα)
 • Παροχή υπηρεσιών διοικητικής στήριξης επιχειρήσεων, υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών
 • Στέλεχος διοικητικής & γραμματειακής στήριξης επιχειρήσεων

«Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας»

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν:

 • Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας

«Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν:

 • Διοικητική Υποστήριξη, Υποδοχή και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (Υγείας, Ιατροφαρμακευτικών Υπηρεσιών, Φροντίδας, Ευεξίας κα)
 • Σύγχρονες Τεχνικές Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων
 • Σύγχρονες Τεχνικές Οργάνωσης Λειτουργίας και Διοικητικής Στήριξης Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων – Τεχνικών Συμβούλων Τεχνολογικών Εφαρμογών)
 • Σύγχρονες Τεχνικές Οργάνωσης Λειτουργίας και Διοικητικής Στήριξης Επιχειρήσεων (5 τμήματα)

«Κατάρτιση με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β’ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση»

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν:

 • Οργάνωση και διοίκηση τμημάτων παραγωγής εργοταξίου ( 5 τμήματα)
 • Επιφανειακές εξορυκτικές εργασίες (2 τμήματα)
 • Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών Τεχνίτες

«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ως 29 ετών»

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν:

 • Τεχνικές Management& marketing επιχειρήσεων
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Επιχειρησιακή Έρευνα – Χρήση Επιστημονικών Μεθόδων στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
 • Χρήση Σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών στην Οργάνωση και Λειτουργία Επιχειρήσεων
 • Τεχνικές Marketing, Επικοινωνίας και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Σύγχρονες Τεχνικές και Τεχνολογίες Marketing και Οργάνωσης Επιχειρήσεων
 • Στελέχη οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων (5 τμήματα)
 • Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (6 τμήματα)
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων λιανικού εμπορίου (3 τμήματα)
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων, επικοινωνίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
 • Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και λειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων (2 τμήματα)
 • Δημόσιες σχέσεις, υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών (2 τμήματα)
 • Σύγχρονες τεχνικές επικοινωνίας, πωλήσεων και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
 • Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης & διοικητικής στήριξης επιχειρήσεων με χρήση Η/Υ (3 τμήματα)
 • Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης επιχειρήσεων με χρήση Η/Υ (3 τμήματα)
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και λειτουργία επιχειρήσεων επισιτισμού & πώλησης τροφίμων
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος – ποιότητας
 • Εργατοτεχνίτες κτιριακών, δομικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων (2 τμήματα)
 • Παροχή υπηρεσιών διαπαιδαγώγησης & δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής – σχολικής ηλικίας
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών υγείας, περίθαλψης & αποκατάστασης (2 τμήματα)

«Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους στον κλάδο του Τουρισμού ηλικίας ως 29 ετών»

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν:

 • Υποδοχή & Εξυπηρέτηση Πελατών Τουριστικών Επιχειρήσεων (7 τμήματα)
 • Βοηθητικό Προσωπικό Επιχειρήσεων Εστίασης & Επισιτιστικών Τμημάτων Ξενοδοχείων (2 τμήματα)