Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις», με κωδικό ΟΠΣ 5010964. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Η υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων αφορά σε πεντακόσιους (500) εργαζόμενους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Το περιεχόμενο της κατάρτισης και πιστοποίησης θα αφορά σε κλάδους και τομείς της RIS3 (Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα στους τομείς αγροδιατροφή/τρόφιμα, τουρισμό/υπηρεσίες και ενέργεια/περιβάλλον οι οποίοι αποτελούν του δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μπορούν να απορροφήσουν τους εργαζόμενους σε περίπτωση απόλυσής τους.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΔΒΜ 2 «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως ανάδοχος φορέας του έργου θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών (80 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική). Η μορφή της πρακτικής άσκησης συνίσταται σε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες, εκ των οποίων η πιο χαρακτηριστική είναι η μελέτη περίπτωσης –case study.

Η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Μάιο του 2020, με γεωγραφική διασπορά στο σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα πρώτα προγράμματα κατάρτισης που θα συγκροτηθούν και θα υλοποιηθούν άμεσα από το ΚΔΒΜ2 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
2. Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων
Σεπτέμβριος 2019
ΠΕΛΛΑΣ 1. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών Σεπτέμβριος 2019
ΒΕΡΟΙΑ 1. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών Σεπτέμβριος 2019
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2019

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι ωφελούμενοι, ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5€) για κάθε ώρα κατάρτισης. Επίσης, οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι, θα αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν, οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (0–9 εργαζόμενοι), ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση και πληροφορία για το πρόγραμμα και τις δράσεις του, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, 1ος όροφος, Τηλ. 2310556602 & 2310556603
ΣΚΥΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Τηλ. 23810 82306
ΒΕΡΟΙΑ σε συνεργασία με το EASY EDUCATION ΚΔΒΜ1
Ελήας 1 - 1ος Όροφος, Τηλ.23310 70102 & 23310 22004
ΚΑΤΕΡΙΝΗ σε συνεργασία με το SYNERGY ΚΕΚ, Σκρά 28, Τηλ.23510 77690
ή να συμπληρώσετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εκεπις

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..