voucher 80000 anergon
Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για Ανέργους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0

Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΔΒΜ ΑΕ συμμετέχει , ως πάροχος κατάρτισης, στη νέα δράση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) με τίτλο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.
Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που ακολουθείται από αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της μεικτής μάθησης-blended learning. Τα προγράμματα οδηγούν σε εξετάσεις των εκπαιδευόμενων για την απόκτηση πιστοποιητικού προσόντων σύμφωνου με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.
Εκπαιδευτικό επίδομα:
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης μικτά, δηλαδή έως 1.000€, ανάλογα με τις ώρες θεωρητικής κατάρτισης του εκάστοτε προγράμματος.

Δείτε περισσότερα

Απόκτηση του voucher (επιταγή κατάρτισης)
Ανακοινώθηκαν ήδη τα αποτελέσματα των ωφελούμενων Α’ φάσης του προγράμματος. Οι αιτήσεις για το μητρώο ωφελούμενων Β’ φάσης συνεχίζονται. Η υποβολή των αιτήσεων παραμένει ανοικτή έως τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων.
Προϋπόθεση επιλογής είναι ο αιτών να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ ( πρώην ΟΑΕΔ) , να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Δυνατότητα του κατόχου voucher να διαλέξει πάροχο και πρόγραμμα κατάρτισης
Ο ωφελούμενος μετά την απόκτηση του δικαιώματος voucher επιλέγει το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμεί να
παρακολουθήσει, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης.
Σημειώνεται ότι η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης εμφανίζεται στον ωφελούμενο σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κλπ) καθώς και τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Γιατί με την Τεχνόπολις Εκπαιδευτική ΚΔΒΜ Α.Ε
Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΔΒΜ ΑΕ ανήκει στην ανώτερη κατηγορία των πιστοποιημένων παρόχων κατάρτισης, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και έχει εμπειρία 30 χρόνων στην υλοποίηση προγραμμάτων. Η εμπειρία, , τα συστήματα οργάνωσης και παρακολούθησης των προγραμμάτων, και η ευθύνη της έναντι της πολιτείας και των ωφελούμενων, διασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων κατάρτισης, με την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και μεθόδων.
Διαθέσιμα Εγκεκριμένα Προγράμματα στην Τεχνόπολις Εκπαιδευτική ΚΔΒΜ ΑΕ

  • Βασικές Δεξιότητες Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση) με πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ)
  • Online Branding και Επικοινωνία (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση)
  • Κυκλική Οικονομία (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 556602- 03 - 04
ΑΘΗΝΑ σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ 210 8324444
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25310 27123
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 24630 80037
ΣΚΥΔΡΑ 23810 82306

Ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας για να σας καλέσουμε εμείς
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία Τεχνόπολις Εκπαιδευτική ΚΔΒΜ Α.Ε.
Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
https://voucher.gov.gr

voucher 80000 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..