Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), δημοσίευσε από τις 18 Δεκεμβρίου 2016 την Πρόσκληση για την Ενέργεια Γ του ως άνω έργου, με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “Nutriart” ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»  (www.voucher.gov.gr )

Η ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζόμενων της Εταιρείας «Nutriart» καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.
Οι ωφελούμενοι που έχουν παραλάβει από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), θα πρέπει ως τις 16-01-2016 να επιλέξουν και να εγγραφούν στον πάροχο κατάρτισης με τον οποίο θα συνεργαστούν, ώστε ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισής τους. Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου και του παρόχου κατάρτισης, ο οποίος είναι μέλος του Μητρώου παρόχων κατάρτισης.
Αν έχετε παραλάβει από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ το ΚΑΥΑΣ της επιταγής κατάρτισής, θα πρέπει ως τις 15-05-2015 να προσέλθετε στα γραφεία μας και να ενεργοποιήσετε την συμμετοχή σας!
Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας και εξειδικευμένο στέλεχος κατάρτισης-απασχόλησης του ΚΕΚ θα σας ενημερώσει αναλυτικά για τους όρους και τις διαδικασίες συμμετοχής σας και ένταξής σας σε τμήμα κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΔΒΜ2 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, πάροχος κατάρτισης ενταγμένος στο «Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης» της παρούσας δράσης.

Ελάτε σε όποιον από τους χώρους μας σας εξυπηρετεί ή τηλεφωνήστε μας άμεσα για περισσότερες πληροφορίες:
 
Θεσσαλονίκη,
Γιαννιτσών 31 Βαλκανικό Κτίριο-Είσοδος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού, τηλ. 2310 556602
και
Βασ. Γεωργίου 7,  κοντά στο δημαρχείο Θεσ/νικης,  τηλ. 2310 830005

Στην Αθήνα, σε συνεργασία με το ΚΕΚ Περγαμηνή:
Ξένου 15 & Στρ. Καλλάρη, τηλ. 210 8324444

Δείτε τα αντικείμενα κατάρτισης των τμημάτων που ξεκινούν άμεσα και τις πιστοποιήσεις ειδικοτήτων που σας παρέχουμε
Τα έξοδα πιστοποίησης αποτελούν υποχρέωση του ΚΔΒΜ2 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ