2020- Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα επανακατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης σε βιώσιμους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού για μακροχρόνια ανέργους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

sbe4

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Δράσεις επανακατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης σε βιώσιμους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού για μακροχρόνια ανέργους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης» (ΣΒΑΑ) με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033733. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Το έργο ανατέθηκε σε εταιρική σχέση στην οποία συμμετέχει η Τεχνόπολις Εκπαιδευτική Α.Ε.
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προετοιμασία 210 μακροχρόνια ανέργων που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, (ΣΒΑΑ) για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισής τους.

Η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (όπως εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 3386/26-6-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) περιλαμβάνει:
• το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά
• τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
• τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

Το έργο περιλάμβανε:

  1. Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
  2. Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 380 ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε ωφελούμενου
  3. Εξειδικευμένη συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας

Εκπαιδευτικά Αντικείμενα

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν , είναι τα εξής:

  1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)
  4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
  5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η διάρκεια όλων των αντικειμένων ήταν 380 ώρες.