2020- Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα επανακατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης σε βιώσιμους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού για μακροχρόνια ανέργους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης.

sbe4Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Δράσεις επανακατάρτισης και επαγγελματικής ένταξης σε βιώσιμους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού για μακροχρόνια ανέργους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης» (ΣΒΑΑ) με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033733. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προετοιμασία 210 μακροχρόνια ανέργων που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, (ΣΒΑΑ) για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισής τους. Οι ωφελούμενοι θα προέρχονται κατά προτεραιότητα από φθίνοντες κλάδους της οικονομίας, θα είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν σε αντικείμενα σε βιώσιμους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του τουρισμού.
Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από την περιοχή εφαρμογής ΣΒΑΑ και η θεωρητική κατάρτιση θα υλοποιείται σε αίθουσες διδασκαλίας αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ επιπέδου 2 ή ΚΔΒΜ επιπέδου 1 με πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων της ΟΧΕ ΣΒΑΑ.
Η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (όπως εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 3386/26-6-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) περιλαμβάνει:

 • το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά
 • τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
 • τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των Ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης θα εφαρμοστούν τα μέτρα και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που θα βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο υλοποίησης των αντίστοιχων ενεργειών.

Το έργο περιλαμβάνει:

 1. Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
 2. Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 380 ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε ωφελούμενου
 3. Εξειδικευμένη συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας

Εκπαιδευτικά Αντικείμενα

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:

 1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)
 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
 5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η διάρκεια όλων των αντικειμένων είναι 380 ώρες κατανεμημένες σε:

 • 260 ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης και
 • 120 ώρες Πρακτικής Άσκησης

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτηθεί, έχουν μακροχρόνια άνεργοι, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ τόσο κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Πράξη όσο και κατά την έναρξη του Προγράμματος. Ως έναρξη του Προγράμματος εννοείται η 1η συνεδρία συμβουλευτικής.
 2. Είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης που περιλαμβάνει:
   το σύνολο της έκτασης των Δήμων:
  ♦ Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
  ♦ Θεσσαλονίκης,
  ♦ Καλαμαριάς,
  ♦ Κορδελιού – Ευόσμου,
  ♦ Νεάπολης – Συκεών,
  ♦ Παύλου Μελά
   Και τις Δημοτικές Ενότητες:
  ♦ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, και,
  ♦ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
 3. Να μήν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 4. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Το έγγραφο αυτό παρέχεται από τον ΟΑΕΔ.
 5. Να είναι:
  ♦ Για τα προγράμματα Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων (DPO) & Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής, οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  ♦ Για τα υπόλοιπα προγράμματα οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι €5 ανά ώρα κατάρτισης και είναι μικτό ποσό (5 ευρώ/ώρα x 380 ώρες = 1900 ευρώ).
Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη κατάρτιση, τις συνεδρίες Συμβουλευτικής των Ενέργειων 1 και 3 και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει την Δευτέρα, 19/10/2020 και λήγει την Παρασκευή, 27/11/2020 και ώρα 24:00
Η προθεσμία παραλαβής από τον ΣΒΕ των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει τη Δευτέρα, 30/11/2020 και λήγει την Παρασκευή, 4/12/2020 και ώρα 17:00.

Πληροφορίες και Υποβολή Αιτήσεων

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση και πληροφορία για το πρόγραμμα και τις δράσεις του, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, 1ος όροφος, Τηλ. 2310556602 & 2310556603
Ή μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://thessalonikiskills.gr/

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..