Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ» που έχει αναλάβει ως Δικαιούχος Φορέας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ).

psem2

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η συμμετοχή, στο σύνολο της χώρας, 1.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας – ανεξαρτήτων κλάδου και μορφής απασχόλησης, σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων επιλεγμένων ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης που εκτιμάται πως θα συμβάλουν θετικά στην επαγγελματική τους κινητικότητα και απασχόληση και στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

  • Οργάνωση εφαρμογής σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε κτήρια / εγκαταστάσεις
  • Παρεμβάσεις υγροθερμικής μόνωσης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια
  • Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργοταξίου των έργων μόνωσης σε κτήρια / εγκαταστάσεις
  • Σχεδιασμός εφαρμογών μόνωσης για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτηριακής παθολογίας και εξοικονόμηση ενέργειας

Με την ολοκλήρωση της Κατάρτισης θα ακολουθήσει εξεταστική διαδικασία για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα οικοδομηθούν, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, με βάση το διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης ISO/IEC 17024.
Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 450€, πέντε ευρώ (5,00€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

psem3

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..