2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ωφελουμένων (02/2020)
Νέες Καταληκτικές Ημερομηνίες
Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης: 14 Φεβρουαρίου 2021 (23:59)
Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Δικαιολογητικών: 19 Φεβρουαρίου 2021
Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενημερώνει για τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ» που έχει αναλάβει ως Δικαιούχος Φορέας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ).

psem2

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η συμμετοχή, στο σύνολο της χώρας, 1.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας – ανεξαρτήτων κλάδου και μορφής απασχόλησης, σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων επιλεγμένων ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης που εκτιμάται πως θα συμβάλουν θετικά στην επαγγελματική τους κινητικότητα και απασχόληση και στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων (4) προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών το καθένα, τα οποία θα υλοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας με τη μορφή της Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης.
Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

  • Οργάνωση εφαρμογής σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε κτήρια / εγκαταστάσεις
  • Παρεμβάσεις υγροθερμικής μόνωσης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια
  • Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργοταξίου των έργων μόνωσης σε κτήρια / εγκαταστάσεις
  • Σχεδιασμός εφαρμογών μόνωσης για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτηριακής παθολογίας και εξοικονόμηση ενέργειας

Με την ολοκλήρωση της Κατάρτισης θα ακολουθήσει εξεταστική διαδικασία για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα οικοδομηθούν, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, με βάση το διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης ISO/IEC 17024.
Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 450€, πέντε ευρώ (5,00€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

psem3

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων δεξιοτήτων, έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. Να είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή εποχικά εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
  2. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής σε μία (1) Περιφερειακή Ενότητα και έως δύο (2) αντικείμενα κατάρτισης, με σειρά προτεραιότητας επιλογής.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διαρκεί από τις 18 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 14 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23:59.
Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται με την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (δείτε εδώ) έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2021.

Για να υποβάλετε την αίτηση σας πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Είσοδος Αριστοτέλης, 1ος όροφος, ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ., Τηλ. 2310556602 & 2310556603
ΣΚΥΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Τηλ. 23810 82306
KOMOTHNH: Ν. Πλαστήρα - Μ. Μπότσαρη, Τηλ. 25310 27123
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: Δημοκρατίας 103, τηλ 24630 80037

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..