Την Δευτέρα  19 Σεπτεμβρίου 2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ο Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σε 17 Δήμους της χώρας.
Οι επιτυχόντες, αμέσως μετά τα οριστικά αποτελέσματα, θα πρέπει να απευθύνονται στα αρμόδια ΚΠΑ όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν με τον Εργασιακό Σύμβουλο την πρώτη συμβουλευτική δράση και να παραλάβουν το συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους).
Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν 5νθήμερη εργασία  ή εναλλακτικά 4 ημέρες εργασία και την 5η μέρα κάθε εβδομάδας συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης.
Η Δράση της Κατάρτισης ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα εργασίας και περιλαμβάνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό αντικείμενο:

  • Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Ε̟πικοινωνίας(ΤΠΕ).Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Οι ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.
  • Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και σεμιναριακό κύκλο με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Αν είστε ωφελούμενος και θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και τα προγράμματα κατάρτισης μπορείτε να επικοινωνήσετε ή να επισκεφτείτε τα γραφεία του ΚΔΒΜ2 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., όπου εξειδικευμένοι σύμβουλοι κατάρτισης και απασχόλησης θα σας ενημερώσουν ολοκληρωμένα για :

  • την πορεία των διαδικασιών μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων
  • τα δικαιολογητικά ανά ειδικότητα που θα πρέπει να υποβάλετε στους Δήμους
  • τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται και τις πιστοποιήσεις που παρέχονται,
  • τις νέες δράσεις απασχόλησης και κατάρτισης που θα ξεκινήσουν σύντομα εντός του Σεπτεμβρίου 2016!

Ελάτε σε όποιον από τους χώρους μας σας εξυπηρετεί:
Θεσσαλονίκη,
Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κτίριο-Είσοδος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού, τηλ. 2310 556602
και
Βασ. Γεωργίου 7,  κοντά στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 830005

Voucher ΟΑΕΔ