Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα στην Καστοριά, 2 επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου, κυρίως κατοίκους του Δήμου Νεστορίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι:

Τίτλος προγράμματος Αριθμός καταρτιζομένων Διάρκεια του προγράμματος
«Προβολή και δικτύωση οικοτουριστικών επιχειρήσεων» 20 άτομα
Έλληνες, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου
40 ώρες
(32 ώρες θεωρία και 8 ώρες πρακτική άσκηση – case studies)
«Οικοξεναγοί» 20 άτομα
10 άτομα Έλληνες και 10 άτομα Αλβανοί εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου
30 ώρες
(24 ώρες θεωρία και 6 ώρες πρακτική άσκηση – case studies)

 

Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 €  (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης.
Αιτήσεις υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 07/10/2014 έως 14/10/2014 στο ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. (ενοικιαζόμενη δομή από το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.), Δ/νση: Περιοχή Χλόη, Καστοριά (μετά τα SPRIDER - πριν την ΕΔΗΚΑ)
Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή στα τηλέφωνα: 2467021213, 2467021216