Κριτήρια Αποκλεισμού (on / off)
Ως κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει, με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που ζητούνται, την πληρότητά τους. Συγκεκριμένα, για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης - μοριοδότησης θα πρέπει να:

  1. Είναι εργαζόμενος οποιουδήποτε κλάδου ή τομέα
  2. Είναι κάτοικος μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας
  3. Είναι τουλάχιστον απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής
Η ανάλυση και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επιλογής, παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
 1    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 25  
 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  0
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 15
ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 25
  2    ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20   
 ΕΩΣ 9000€ 20
 ΑΠΟ 9001 – 12000€  15
 ΑΠΟ 12001 – 15000€  10
 ΑΠΟ 15001 – 20000€  5
ΑΠΟ 20000 € ΚΑΙ ΑΝΩ  0
  3   ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 20   
 3-5 ΕΤΗ 5
 5-7 ΕΤΗ 10
 7-10 ΕΤΗ  15
10 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ  20
4 ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10   
5-10 ΕΤΗ  5
 10 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ  10
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΩΝ 10   
ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  10
 6  ΗΛΙΚΙΑ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 10   
50 - 55 ΕΤΗ 5
ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ 10
7 ΦΥΛΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ 5   
ΓΥΝΑΙΚΑ 5
 ΑΝΔΡΑΣ  0
  ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ   100

Η μέγιστη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 100 μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, θα ληφθεί υπόψη η προτεραιότητα στους υποψήφιους που έχουν υποβάλλει νωρίτερα αίτηση.

sbbe2

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..