ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Πράξη 2, Άξονας Προτεραιότητας «08: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Πρόσκληση / Ανακοίνωση
Για Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Τουρισμού   
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1.7304/5.4259/30-5-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου, θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία εντάσσονται σε υποέργο της πράξης 2. «Κατάρτιση ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Άξονα Προτεραιότητας «08: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», που εντάχθηκε στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι:

Α/Α προγράμ. Τίτλος Προγράμματος Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων Αριθμός καταρτιζόμενων Διάρκεια του προγράμματος Χρονική περίοδος υλοποίησης Τόπος υλοποίησης
5 ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΙΕΚ 25 800 ώρες ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟ -ΙΕΚ -ΤΕΙ 25 800 ώρες ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 – ΜΑΙΟΣ  2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 4,40 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Πληροφορίες: στη διεύθυνση Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-556602.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) των περιοχών όπου μόνιμα διαμένουν και να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα προγράμματα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ  προς το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ