Ο όμιλος ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ στελεχώνεται από ικανά, έμπειρα και υψηλού επιπέδου στελέχη, επαρκώς καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό, ενώ διαθέτει ένα μόνιμο και ευρύ δίκτυο ειδικών επιστημόνων συνεργατών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα, με υπευθυνότητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών της.
Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου εκπαιδεύεται διαρκώς προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Παπαθανασίου Αθανάσιος πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Δημόσια Διοίκηση και εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων επαγγελματικής κατάρτισης από το 1992.