ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Voucher ΟΑΕΔ για ηλικίες 29-64 ετών

40 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με 710 θέσεις πρακτικής και 186 θέσεις εγγυημένης απασχόλησης
(Σημειώνεται ότι το 25 % -κατ’ ελάχιστο- των Προσφερόμενων Θέσεων Πρακτικής από τις Επιχειρήσεις
θα πρέπει να οδηγήσουν σε Θέσεις Εγγυημένης Απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης)

Δείτε τις επιχειρήσεις ανά κλάδο

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΝΑΚΑΤ ΝΑΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (Προσθήκες, μετατροπές, ανακαινίσεις)
 • Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού
 • Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
 • Εργατοτεχνίτες Δομικών έργων
28 7
 • Εργατοτεχνίτες Δομικών έργων (οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, σοβατζήδες, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες κτλ)
 tedma Π.ΣΑΒΒΑΣ - Γ.ΤΣΙΠΙΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Τ.Ε.
 • Κατασκευές δημοσίων κτιρίων, ιδιωτικών κατοικιών
 12  3
 • Εργατοτεχνίτες Δομικών έργων (οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, σοβατζήδες, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες κτλ)
 energiajk ΤΣΙΟΥΡΕΛΑ ΚΩΝ. ΑΝΝΑ
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων
 • Αντλίες θερμότητας
 20 5
 • Εργατοτεχνίτες Ενεργειακών - Ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 kataskeyastiki ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Κατασκευή οικοδομικών έργων (δημόσια και ιδιωτικά)
 • Κατασκευή έργων υποδομών      (δίκτυα κοινής ωφέλειας, αναπλάσεις κ.α.)
 • Έργα οδοποιίας, λιμενικά και τηλεπικοινωνιακά.
 20  5
 •  Εργατοτεχνίτες Δομικών έργων (οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, σοβατζήδες, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες κτλ)
 ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΑΚΚΟΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια
 • Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών
 16  4
 •  Εργατοτεχνίτες Δομικών έργων (οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, σοβατζήδες, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες κτλ)
 ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ
 • Έργα οδοποιίας
 • Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών
 24  6
 • Εργατοτεχνίτες Δομικών έργων (οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, σοβατζήδες, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες κτλ)
semac SEMAC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις
 72  18
 • Τεχνικοί Συγκολλήσεως και Κοπής Μετάλλων
 • Εργατοτεχνίτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 giept ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
 • Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες
 • Ποιοτικός έλεγχος έργων
 • Εργαστήριο εδαφομηχανικής – αδρανών – σκυροδέματος - ασφαλτικών
 22  6
 • Βοηθοί χειριστών κινητών μηχανημάτων -  μηχανημάτων έργου
 dion Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Αποχετευτικά δίκτυα
 • Αποφράξεις αγωγών
 20  5
 •  Εργατοτεχνίτες Δομικών έργων
 PRAXIS Ο.Ε. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 • Κατασκευές γεφυρών και συράγγων
 • Κατασκευές κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
 • Κατασκευές αρδευτικών έργων
 4  1
 •  Εργατοτεχνίτες Δομικών έργων
 Δομοτεχνική ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • Κατασκευή οικοδομικών έργων (δημόσια και ιδιωτικά)
 • Κατασκευή έργων υποδομών      
 • Έργα οδοποιίας
 • Ειδικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
 100  25
 • Εργατοτεχνίτες Δομικών έργων
 • Εργατοτεχνίτες κατασκευαστικών –τεχνικών έργων
 • Εργατοτεχνίτες έργων οδοποιίας
 Μ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Κατασκευή και αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα
 18  5
 • Εργατοτεχνίτες Δομικών έργων
 ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΕ
 • Κατασκευή αποχετευτικών έργων
 • Κατασκευή δικτύων ύδρευσης
 44  11
 • Εργατοτεχνίτες κατασκευαστικών –τεχνικών έργων
 • Εργατοτεχνίτες υδραυλικών έργων
 Δυναμική Α.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων
 10  3
 • Εργατοτεχνίτες ενεργειακών – ηλεκτρομηχανολογικών έργων
               ΣΥΝΟΛΟ 410 104  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ecotrans ECO TRANS ΕΠΕ
 • Εταιρία ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων
40 10
 • Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων / απορριμμάτων
 recycle D. NET- RECYCLE A.Ε.
 • Υπηρεσίες ανακύκλωσης πρώτων υλών – χαρτί – πλαστικό - γυαλί
 20  5
 • Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων / απορριμμάτων
 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων
 • Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων
 • Συλλογή και Επαναχρησιμοποίηση Νερού
 • Κατασκευή Περιβαλλοντικών Υδραυλικών Έργων
 4  1
 • Τεχνίτες εγκατάστασης λειτουργίας, συντήρησης συστημάτων βιολογικού καθαρισμού και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων
replan ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ
 •  Ανακύκλωση μετάλλων
 12  3
 • Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων / απορριμμάτων
meteco METECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Εμπορία και ανακύκλωση μετάλλων
 12  3
 • Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων / απορριμμάτων
adranh ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Επεξεργασία και εμπορία αδρανών υλικών
 6  2
 • Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων / απορριμμάτων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Περισυλλογή και ανακύκλωση ανακυκλώσιμων αδρανών υλικών
 • Μηχανική κοπή & θραύση μεταλλικών απορριμμάτων – Διαλογή / διαχωρισμός
 14  4
 • Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων / απορριμμάτων
oikologikh ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.
 • Επεξεργασία  νερού – αποβλήτων
 • Βιολογικός καθαρισμός
 3  1
 • Τεχνίτες εγκατάστασης λειτουργίας, συντήρησης συστημάτων βιολογικού καθαρισμού και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων
cosmotrade ΚΟΣΜΟΤΡΕΪΝΤ  Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
 • Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού - χαρτονιού
14  4
 • Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων / απορριμμάτων
recycling ΑΝΔΡΕΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
 • Υπηρεσίες ανακύκλωσης πρώτων υλών – χαρτί – πλαστικό - γυαλί
 18  5
 • Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων / απορριμμάτων
envia ENVIA AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • Περιβαλλοντικές λύσεις και εφαρμογές
 • Απόσμηση βιομηχανικών χώρων από αέριους ρύπους
 • Περιβαλλοντική ανάπλαση με κάδους συλλογής και ανακύκλωσης
 4  1
 • Τεχνίτες εγκατάστασης λειτουργίας, συντήρησης συστημάτων βιολογικού καθαρισμού και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων
                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ 145   39  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 mycompany MY COMPANY PROJECTS OE 
 • Διαφημιστικές Υπηρεσίες (αποστολή μαζικών sms, on line προωθήσεις κλπ)
 • Υπηρεσίες Πληροφορικής (Δημιουργία -Κατασκευή ιστοσελίδων)
 • Οικονομικές μελέτες
 4  1
 • Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών
brainbox BRAINBOX ΜΠΡΕΙΝΜΠΟΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της Πληροφορίας
 4  1
 • Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών
msensis MSENSIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • Τεχνολογικές εφαρμογές (παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε υποδομές στους τομείς της Αυτονομίας του Χρήστη (Self-Care), Marketing & Διαφήμισης μέσω κινητού τηλεφώνου, συλλογής και διανομής περιεχομένου.)
 4  1
 • Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών
interworks  ΙΝΤΕΡΓΟΥΟΡΚΣ Α.Ε.
 • Ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού
 4  1
 • Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών
 mls  MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή  και εμπορία προϊόντων πληροφορικής
 4  1
 • Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών
geoanalysh  ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.
 •  Μελέτες έργων υποδομής
 4  1
 • Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΣΥΝΟΛΟ  24  6  

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
nakat ΝΑΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (Προσθήκες, μετατροπές, ανακαινίσεις)
 • Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού
 • Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
4 1
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 tedma Π.ΣΑΒΒΑΣ - Γ.ΤΣΙΠΙΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Τ.Ε.
 • Κατασκευές δημοσίων κτιρίων, ιδιωτικών κατοικιών
 4  1
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
energiajk ΤΣΙΟΥΡΕΛΑ ΚΩΝ. ΑΝΝΑ
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων
 • Αντλίες θερμότητας
 8  2
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 kataskeyastiki ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • Κατασκευή οικοδομικών έργων (δημόσια και ιδιωτικά)
 • Κατασκευή έργων υποδομών      (δίκτυα κοινής ωφέλειας, αναπλάσεις κ.α.)
 • Έργα οδοποιίας, λιμενικά και τηλεπικοινωνιακά.
 10  3
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΑΚΚΟΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια
 • Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών
 4  1
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 dion ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Παραγωγή ηλεκτρονικών πινάκων μέσης και χαμηλής τάσης
 5  2
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
giept ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
 • Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες
 • Ποιοτικός έλεγχος έργων
 • Εργαστήριο εδαφομηχανικής – αδρανών – σκυροδέματος - ασφαλτικών
 4  1
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
dotexniki  ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • Κατασκευή οικοδομικών έργων (δημόσια και ιδιωτικά)
 • Κατασκευή έργων υποδομών      
 • Έργα οδοποιίας
 • Ειδικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
 15  4
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ  ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΕ
 • Κατασκευή αποχετευτικών έργων
 • Κατασκευή δικτύων ύδρευσης
 8  2
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
sidhrodromika ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ
 • Κατασκευή οικοδομικών έργων (δημόσια και ιδιωτικά)
 • Κατασκευή έργων υποδομών      
 • Έργα οδοποιίας
 4  1
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
isisoft ISOSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • Σχεδιασμός, η ανάπτυξη και διάθεση λογισμικού
 2  1
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
software BUSINESS SOFTWARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
 • Παραγωγή προγραμμάτων Η/Υ
 • Δημιουργία Ιστοσελίδας
 • Σχεδιασμός, υποστήριξη και ολοκλήρωση συστήματος λογισμικού
 5  2
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 msensis MSENSIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • Τεχνολογικές εφαρμογές (παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε υποδομές στους τομείς της Αυτονομίας του Χρήστη (Self-Care), Marketing & Διαφήμισης μέσω κινητού τηλεφώνου, συλλογής και διανομής περιεχομένου.)
 20  5
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
entranet ENTRANET ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ
 • Έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών
 3  1
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
vilabs  VILABS O.E.
 •  Παραγωγή προγραμμάτων Η/Υ
 2  1
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
novocaptis Ε. ΚΑΣΔΕΡΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Παροχή υπηρεσιών Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών συστημάτων
 4  1
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 minisys MINISYS – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΒΕΕ
 • Δημιουργία και υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών
 • Υποστήριξη συστημάτων μηχανογράφησης και μηχανών γραφείου
 • Κατασκευή Δικτύων Συστημάτων Εποπτικού Ελέγχου (SCADA), Διαχείριση κτιρίων (BMS)
 8  2
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
apogee Μ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΕΚ. ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΟΕ
 •  Yπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
 6  2
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
mls MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή  και εμπορία προϊόντων πληροφορικής
 8  2
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
technolife  ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ ΕΠΕ
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
 3  1
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
mycompany MY COMPANY PROJECTS OE
 • Διαφημιστικές Υπηρεσίες (αποστολή μαζικών sms, on line προωθήσεις κλπ)
 • Υπηρεσίες Πληροφορικής
 • (Δημιουργία -Κατασκευή ιστοσελίδων)
 • Οικονομικές μελέτες
 4  1
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ΣΥΝΟΛΟ   137  37