ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Voucher ΟΑΕΔ για ηλικίες 29-64 ετών

156 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ και 40 ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Σημειώνεται ότι το 25 % -κατ’ ελάχιστο- των Προσφερόμενων Θέσεων Πρακτικής από τις Επιχειρήσεις
θα πρέπει να οδηγήσουν σε Θέσεις Εγγυημένης Απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης)

Δείτε τις επιχειρήσεις ανά κλάδο

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ergonmpeton   ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
 • Παραγωγή / κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
 • Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητοδρόμους
 • Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες
 • Κατασκευές υδραυλικών έργων
 39 10
 • Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
bimekat   ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ ΒΙΜΕΚΑΤ ΑΕ
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ενέργειας 
32  8
 • Εργατοτεχνίτες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • Τεχνικοί συγκολλήσεως και Κοπής Μετάλλων
 ΣΥΝΟΛΟ  71  18  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
helesi  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε 
 • Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 
52  13
 • Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριμματων
 • Τεχνίτες εγκατάστασης, λειτουργίας συντήρησης συστημάτων βιολογικού καθαρισμού και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων 
 ΣΥΝΟΛΟ  52 13  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
optimum   Α. ΜΠΑΜΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
 • Εμπορία Η/Υ
 • Παραγωγή προγραμμάτων Η/Υ 
8  2

Χειριστές Η/Υ

infotech  Σ. ΚΕΥΣΑΝΙΔΗΣ  - Θ. ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΟΕ
 • Χονδρικό εμπόριο Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 
 4  1

Χειριστές Η/Υ

vodafone ΘΕΟΔΟΣΑΤΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 • Εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας
 • Ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα τηλέφωνα 
4 1

Χειριστές Η/Υ

 ΣΥΝΟΛΟ  16 4  

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
bimekat ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ ΒΙΜΕΚΑΤ ΑΕ 
 • Μεταλλικές κατασκευές
 • Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ενέργειας 
 4  1

Διοικητικό προσωπικό – Υπάλληλος γραφείου

helesi  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 
 • Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 
13   4

Διοικητικό προσωπικό – Υπάλληλος γραφείου

 ΣΥΝΟΛΟ  17 5