ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Voucher ΟΑΕΔ για ηλικίες 29-64 ετών

38 Θέσεις Πρακτικής, 10 Θέσεις Εγγυημένης Απασχόλησης

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 anegersh  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • Οικοδομοτεχνικά έργα
 • Έργα οδοποιϊας
 • Υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα
 • Βιομηχανικά – ενεργειακά έργα
 • Έργα πρασίνου
 14  4 Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
 edessa Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 
 • Οικοδομοτεχνικά έργα
 • Έργα οδοποιϊας
 6 1 Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
 akron ΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 
 • Ανακαινίσεις
 • Οικοδομοτεχνικά έργα
 • Βιομηχανικά – ενεργειακά έργα
 2  1 Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
   ΣΥΝΟΛΟ  22  6  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
texnikh  ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 • Έργα επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων
 • Έργα Οδοποιίας
 • Οικοδομικά Έργα
 • Υδραυλικά Έργα
8  2 Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων / απορριμμάτων 
ΣΥΝΟΛΟ     8  2  

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 texnikh ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 • Έργα επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων
 • Έργα Οδοποιίας
 • Οικοδομικά Έργα
 • Υδραυλικά Έργα
4 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
mobile  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 • Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών 
 4 1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ     8  2