ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Voucher ΟΑΕΔ για ηλικίες 29-64 ετών

308 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ και 80 ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(Σημειώνεται ότι το 25 % -κατ’ ελάχιστο- των Προσφερόμενων Θέσεων Πρακτικής από τις Επιχειρήσεις
θα πρέπει να οδηγήσουν σε Θέσεις Εγγυημένης Απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης)

Δείτε τις επιχειρήσεις ανά κλάδο

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
saniho  ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΠΕ Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα - Αγωγοί Τηλεθέρμανσης 80 20
 • Τεχνικοί Συγκολλήσεως και Κοπής Μετάλλων
 • Εργατοτεχνίτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 • Βοηθοι χειριστών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου
savvidis  ΣΑΒΒΙΔΗΣ CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα  20 5
 • Εργατοτεχνίτες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
sothriadhs  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χωματουργικές Εργασίες  20  5
 • Βοηθοί χειριστών κινητών μηχανημάτων -  μηχανημάτων έργου
gkorinets Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ - Ο. ΓΚΟΡΙΝΕΤΣ ΕΕ  Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα  20 5
 • Εργατοτεχνίτες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • Τεχνικοί συγκολλήσεως και κοπής μετάλλων
grhgoriadhs ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε.  Τεχνικά έργα - δρόμοι - πεζοδρόμια  4 1
 • Βοηθοί χειριστών κινητών μηχανημάτων -  μηχανημάτων έργου
atebe ΤΕ.ΝΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  Χωματουργικά - Ηλεκτρομηχανολογικά 16
 4
 • Βοηθοί χειριστών κινητών μηχανημάτων -  μηχανημάτων έργου
 • Τεχνικοί Συγκολλήσεως και Κοπής Μετάλλων
 • Εργατοτεχνίτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων
kremmydas ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Έργα Πολιτικού Μηχανικού  8 2
 • Εργατοτεχνίτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 ΣΥΝΟΛΟ  168 42
 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ergonsas ΕΡΓΚΟΝΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  Τεχνική Εταιρεία - Μεταφορά αποβλήτων  50  13
 • Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων / απορριμμάτων 
polyxronhs  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  Καθαρισμός χώρων - Απολυμάνσεις   20 5
 • Τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων / απορριμμάτων 
 ΣΥΝΟΛΟ  70  18  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
soften ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Η/Υ – ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - INTERNET CAFE   8 2
 • Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών
k kal ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ CYTA   4  1
 • Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών
kyrou  ΚΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MULTIRAMA  2
 1
 • Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών
hliopoulos ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  2
 1
 • Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών
zapra ΖΑΠΡΑ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ  2 1
 • Χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών
 ΣΥΝΟΛΟ  18 6
 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ergonsas   ΕΡΓΚΟΝΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  Τεχνική Εταιρεία - Μεταφορά αποβλήτων 24 6  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
atebe ΤΕ.ΝΑ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  Χωματουργικά - Ηλεκτρομηχανολογικά   8 2
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
saniho ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΠΕ  Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα - Αγωγοί Τηλεθέρμανσης   6  2  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
sothriadhs ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Χωματουργικές Εργασίες   4  1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
savvidis  ΣΑΒΒΙΔΗΣ CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα  4
 1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
gkorinets   Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ - Ο. ΓΚΟΡΙΝΕΤΣ ΕΕ Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα   4  1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
kremmydas   ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ Έργα Πολιτικού Μηχανικού  2
 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 ΣΥΝΟΛΟ  52  14