Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020»
Δράση: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η επιχείρηση ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που δραστηριοποιείται με υποκατάστημα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», και έλαβε οικονομική ενίσχυση με την μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης.

Ο στόχος της δράσης είναι η στήριξη υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

bannerallETPA