ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Εκπόνηση μελέτης, με ανάθεση από το Υπουργείο Εργασίας,  για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των Ρομά στην Ελλάδα, τον απολογισμό δράσεων και την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την 4ηπρογραμματική περίοδο.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου αποτέλεσαν:

  • Αποτίμηση των δράσεων που εντάσσονται  στο Εθνικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα καθώς και άλλων δράσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα
  • Διερεύνηση/επικαιροποίηση στοιχείων για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των Ελλήνων Τσιγγάνων αναφορικά με την κατάσταση των οικισμών στους οποίους διαβιούν Έλληνες Τσιγγάνοι (περιοχή εγκατάστασης – εντός ή εκτός σχεδίου – , βασικές υποδομές, τύποι στέγασης, είδη κοινωνικών υπηρεσιών, πρόσβαση σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες) καθώς και με κοινωνικοοικονομικά στοιχεία του πληθυσμού που διαβιεί σε αυτούς.
  • Διεξαγωγή έρευνας πεδίου και καταγραφή των αναγκών σε συγκεκριμένους οικισμούς Ελλήνων Τσιγγάνων, ώστε να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ο βαθμός εσωτερικής διαστρωμάτωσης και το εύρος αποκλεισμού του πληθυσμού.
  • Διερεύνηση και αποτύπωση των θεωρητικών προσεγγίσεων, που βασίζονται στη διεθνή εμπειρία, για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά -  έκθεση ορθών / μη ορθών πρακτικών από την διεθνή εμπειρία.
  • Ανάπτυξη μακροπρόθεσμης (προοπτική εικοσαετίας) στρατηγικής για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ελλήνων Τσιγγάνων που συμπεριλαμβάνει τόσο τις δράσεις που δύναται να υλοποιηθούν κατά την 4η προγραμματική περίοδο, όσο και δράσεις που θα έχουν χρονικό ορίζοντα εφαρμογής πέραν της 4ης προγραμματικής περιόδου.
  • Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης πολυτομεακού χαρακτήρα για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..