Στο πλαίσιο Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Αστικών Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων (2006 – 2008), υλοποιήθηκαν προγράμματα Συμβουλευτικής  ανέργων και ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Συγκεκριμένα:

 • Δράση Συμβουλευτικής της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης (ΤΠΑ) Δήμου Κομοτηνής «Ανάπτυξη για Όλους»
  Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κοινωνικής και εργασιακής στήριξης 120 ανέργων (νέοι ως 29 ετών, γυναίκες, ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και ΑΜΕΑ) του Δήμου Κομοτηνής, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.  Υλοποιήθηκαν:
  -1.260 Συνεδρίες Συμβουλευτικής (1.200 ατομικές και 60 ομαδικές) - Φορέας ανάθεσης: Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κομοτηνής (ΔΕΠΑΚ) &
  -384 Συνεδρίες Συμβουλευτικής (360 ατομικές και 24 ομαδικές) - Φορέας ανάθεσης: Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ (ΑΝ.ΡΟ.)
 • Συμβουλευτική: Πρόγραμμα Εξατομικευμένης Παρέμβασης  - Συνεδρίες Ατομικές / Ομαδικές σε άτομα Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων από το Δήμο Αβδήρων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης «Δίκτυο Απασχόλησης Πρωταγόρας»  
  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κοινωνικής και εργασιακής στήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων (άτομα με ειδικές ανάγκες, υποαπασχολούμενοι, γυναίκες με χαμηλή μόρφωση-αγρότισσες, παλιννοστούντες, άνεργοι), στο πλαίσιο Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης (ΤΠΑ) του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Δράσης
  Υλοποιήθηκαν 270 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες Συμβουλευτικής  (240 ατομικές και 30 ομαδικές) για 40 ωφελούμενους, κατοίκους του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης,
 • Συμβουλευτική Παρακολούθηση
  Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κοινωνικής και εργασιακής στήριξης 150 ανέργων, υποαπασχολούμενων, ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων καθώς και εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, κατοίκων υποβαθμισμένων περιοχών του Νομού Ξάνθης (Δήμοι Σταυρούπολης & Μύκης, Κοινότητες Θερμών, Σατρών, Κοτύλης και Δημοτικού Διαμερίσματος Γαλάνης του Δήμου Τοπείρου), στο πλαίσιο του Μέτρου 1.15 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών περιοχών – Ε.Κ.Τ.»  του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και φορέα ανάθεσης την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Ξάνθης Α.Ε. 
 • Δράση Συμβουλευτικής στήριξης σε άνεργους άντρες και γυναίκες καθώς και σε ΑΜΕΑ στην περιοχή της ολοκληρωμένης παρέμβασης
  Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ψυχολογικής, κοινωνικής και εργασιακής στήριξης ανέργων και ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων (Α.Μ.Ε.Α. με κινητικές αναπηρίες), στο πλαίσιο  «Ολοκληρωμένου Προγράμματος  Αστικής Ανάπτυξης περιοχής ποταμού Αραπίτσα Δήμου Νάουσας» - Μέτρου 3.9. «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας – Ε.Κ.Τ.»  ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
  Υλοποιήθηκαν 2.700 Συνεδρίες Συμβουλευτικής (2.640 ατομικές και 60 ομαδικές των 3 ατόμων) για τους 141 ωφελούμενους, κατοίκους της περιοχής των παρόχθιων ζωνών του ποταμού Αραπίτσα του Δήμου Νάουσας. 
 • Σύσταση Κέντρου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
  Παροχή Συμβουλευτικών – Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κοινωνικής και εργασιακής στήριξης ανέργων, υποαπασχολούμενων και ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στο πλαίσιο του Μέτρου 3.9. «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας – Ε.Κ.Τ.»  του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
  Υλοποιήθηκαν 4.180 Συνεδρίες Συμβουλευτικής (4.032 ατομικές και 148 ομαδικές συνεδρίες ) για 224 ωφελούμενους, της περιοχής Στενημαχητών του Δήμου Κιλκίς.