Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1 Αίτηση Συμμετοχής
2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
3 Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών που διαθέτει:
- Απολυτήριο Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ κ.λπ
- Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
- Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
4 Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2017
5 Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΒΕ)
i. ότι συμμετέχει μόνο σε μία δράση από τις προκηρυσσόμενες Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
ii. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
iii. ότι δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής πιστοποίησης
6 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας – Βεβαιώσεις ασφαλιστικών οργανισμών, βεβαιώσεις εργοδοτών για το είδος της απασχόλησης τους
7 Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα

 

sbbe2

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα..