Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2240-2280€) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
Οργάνωση & Λειτουργία Μονάδων Περίθαλψης & Αποκατάστασης
♦Διαχειριστικές και υποστηρικτικές λειτουργίες - Σύνταξη εκθέσεων και ενημέρωση αρχείων
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
Θεραπευτικές υπηρεσίες και σύγχρονες μέθοδοι αποκατάστασης
♦Ειδικός εξοπλισμός – Συστήματα υψηλής τεχνολογίας
♦Κοινωνική στήριξη και δημιουργική απασχόληση, Παροχή υπηρεσιών ατομικής υγιεινής, Φροντίδα χώρου
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας
♦Ψυχολογία ασθενών και συγγενών-συνοδών,  Ψυχολογία αποκατάστασης
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις Certified First Aid Provider - Πιστοποιημένος Πάροχος Πρώτων Βοηθειών cfap
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων , Διαγνωστικά Κέντρα, Κλινικές, Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Φυσικοθεραπευτήρια
Μονάδες φιλοξενίας και περίθαλψης ηλικιωμένων
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Επιμελητής Προσωπικής Φροντίδας (τρίτης ηλικίας, ατόμων με ειδικές ανάγκες κά)

 Φόρμα δήλωσης πρακτικής άσκησης

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές