ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Voucher ΟΑΕΔ για ηλικίες 29-64 ετών

52 θέσεις πρακτικής και 16 θέσεις εγγυημένης απασχόλησης

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
natoura  ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
 • Κατασκευή Δημοσίων έργων πρασίνου
20  5 Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
 zeyksh ΖΕΥΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 • Οικοδομοτεχνικά έργα
 • Έργα οδοποιϊας
 • Υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα
 • Βιομηχανικά – ενεργειακά έργα
12 3 Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
 smernos ΣΜΕΡΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ 
 • Κατασκευή Δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
 • Κατασκευαστικές εργασίες έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
 • Κατασκευαστικές εργασίες τοπικών αγωγών
 4  1 Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
 thestor ΘΕΣΤΩΡ ΑΤΕ 
 • Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητοδρόμους
 • Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
4
 1 Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
 alma ΑΛΜΑ ΑΤΕ 
 • Εργασίες κατασκευής κτιρίων
 • Κατασκευαστικές εργασίες αγωγών ύδευσης και αποχέτευσης
 6  2 Εργατοτεχνίτες Δομικών Έργων
   ΣΥΝΟΛΟ 44
12
 

Φόρμα Επικοινωνίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για θέσεις πρακτικής άσκησης
ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
smernos ΣΜΕΡΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ
 • Κατασκευή Δρόμων και αυτοκινητοδρόμων
 • Κατασκευαστικές εργασίες έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
 • Κατασκευαστικές εργασίες τοπικών αγωγών
2 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
thestor ΘΕΣΤΩΡ ΑΤΕ
 • Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητοδρόμους
 • Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
2 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
alma ΑΛΜΑ ΑΤΕ
 • Εργασίες κατασκευής κτιρίων
 • Κατασκευαστικές εργασίες αγωγών ύδευσης και αποχέτευσης
2 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤ.ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤ.ΧΡΗΣΤΟΣ
 • Γενικές κατασκευαστικές εργασίες
2 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 8 4  

Φόρμα Επικοινωνίας